Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X
Plassholder

Byråets Honorar, uten seremoni mva pliktig – lav sats

Byårets minste-Honorar, mva-pliktig. Benyttes når det ikke skal avholdes seremoni

kr 2.220

Produktnummer: XHONMVALAV Kategori: