Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Min side


Velkommen til vår veileder for planlegging av egen begravelse. Her får du enkelt en mulighet til å legge inn tanker og behov, slik at gravferden blir i tråd med dine ønsker. Du kan fylle ut så mye og så lite du vil, og du kan dele informasjonen med en av dine nærmeste. Du kan når som helst avbryte planleggingen, lagre, for så å gå tilbake senere.

Har du planlagt egen begravelse hos oss tidligere enn 2018, så ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg med å hente ut tidligere ønsker, men det er ikke lenger mulig å gjøre endringer i dokumentet.