Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Når du dør – hvilke minner lever?


Vi hadde et vellykket arrangement på Litteraturhuset tirsdag 10. april.
Jølstad hadde invitert spennende mennesker til en samtale om hvordan minner formes og hvordan minnene former oss.
Hele samtalen ble streamet.
Vår adm.dir Jan Willy Løken ble invitert til God morgen Norge, på TV2 for å snakke om seminaret, sammen med to av paneldeltagerne.
Det var etterlatte Astrid Skiftesvik Bjørkeng og nevropsykolog Ylva Østby.
Du kan se innslaget her.

Ønsker du mer informasjon om snakkekortene, som vises i innslaget tar du kontakt med oss.