Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Forbered Begravelse

Planleggingsmeny

Velg kontor


Du må velge kontor før du kan gå videre i planleggingen.

Lagre valgene dine?

Lagre og avslutte?

For å lagre valgene dine må du opprette en bruker, som du kan gjøre ved å klikke på knappen nedenfor. Alle valg blir midlertidig lagret i nettleseren når du klikker deg videre/tilbake eller hopper mellom punktene i menyen til venstre. Når du oppretter en bruker blir disse lagret på din bruker.Mer informasjon om lagring av planlegger


Autolagring (med bruker)

Hver gang du går videre til neste steg lagres valgene automatisk i din valgte planlegging. Om du har startet en ny planlegger, får denne dato/tidsstempel som tittel (som dukker opp i listen på starten) inntil den avdødes navn fylles ut. Jølstad ser ikke valgene du tar før du selv velger å sende inn planleggingen, som kan gjøres på siste steg.

Sesjonslagring (uten bruker)

Hver gang du går videre til neste steg lagres valgene midlertidig i nettleseren, slik at du ikke mister valgene når du går frem og tilbake i planleggeren. Hvis du lukker nettleseren mister du valgene du har tatt, da ingen valg lagres eller registreres hos Jølstad (uten en bruker). Ønsker du å beholde valgene du har tatt som gjestebruker, må du opprette en bruker her. Da lagres valgene du har tatt til den nye brukeren din automatisk.

Innsending til Jølstad

Jølstad vil ikke få beskjed eller kunne se din påbegynte planlegger før du velger å sende den inn. Innsendingen skjer på siste side, og vil medføre at skjeamet ditt blir låst for videre endringer. Når du sender inn ønskene dine, vil Jølstad få beskjed og ta kontakt. Jølstad har mulighet til å åpne opp skjemaet igjen, slik at du kan gjøre endringer om ønskelig.

Seremoni og grav


Her kan du legge inn ønsker om hvor du vil ha gravsted
og hvilken type grav du vil ha.
Du kan også legge inn hvilken seremoniform du vil ha.
Er du usikker på hva du skal velge, lar du det stå tomt,
så tar vi det i planleggingssamtalen.

Gravsted

Ved kistebegravelse følger man kisten ut på gravlunden umiddelbart etter seremonien, og kisten blir senket i jorden. Ved kremasjon kan du velge urnenedsettelse eller askespredning.

En begravelse betyr at avdøde begraves i kisten. Ved kremasjon vil avdøde og kisten kremeres og overføres til en urne.

I en urnegrav kan det settes ned fire urner i løpet av 20 år. Det kan ikke settes ned kiste i en urnegrav.

Vi undersøker om graven kan benyttes, og om det er ledig plass i graven.

Seremoni

De fleste ønsker en seremoni, men noen velger gravferd uten seremoni eller har en enkel markering ved kisten, urnenedsettelsen eller ved en askespredning.
Les mer om valg av seremoni på vår hjemmeside Åpne nettsiden i ny fane.

Er ikke avdøde medlem av et trosamfunn må en ofte betale for leie av lokaler og seremonileder/prest. Ønskes en begravelse utenfor kommunen avdøde tilhørte kan det føre til en merkostnad for begravelsen.

Her ser du oversikt over hvor det er mulig å ha begravelse. Åpne nettsiden i ny fane.

Om du ikke har noen ønsker for seremonisted/kirke er vi behjelpelig med å vise deg utvalget og mulighetene i nærheten.

Legg inn ønsket dato, så sjekker vi tilgjengeligheten. Er det datoer som ikke passer overhodet, kan du også legge inn denne informasjonen her.

En begravelse skjer normalt innen 10 virkedager fra dødsdato.

Dersom avdøde ikke var medlem, kan det bli tilleggskostnader for prest, organist og leie av kirken. Vi kjenner de lokale retningslinjene for dette.

Dersom avdøde ikke var medlem, blir det tilleggskostnader for seremonileder, leie av lokaler m.m.

Dersom avdøde ikke var medlem, blir det tilleggskostnader for seremonileder, leie av lokaler m.m

Minnesamvær

Mange velger å invitere til et minnesamvær etter seremonien. Vi har god oversikt over forskjellige lokaler og hjelper deg med å finne et sted som passer for dere. Vi har også gode avtaler med lokale cateringleverandører. Les mer om minnesamvær på våre hjemmesider. Åpne nettsiden i ny fane.

Prisen for minnesamværet blir ikke lagt inn i kostnadsoversikten du får her, men settes etter nærmere avtale i planleggingssamtalen.

Ønsker du å lagre valgene du tar, kan du opprette en bruker her.