Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Forbered Begravelse

Planleggingsmeny

Velg kontor


Du må velge kontor før du kan gå videre i planleggingen.

Klikk her for å lagre og komme tilbake til prisoverslaget.

Lagre valgene dine?

Lagre og avslutte?

For å lagre valgene dine må du opprette en bruker, som du kan gjøre ved å klikke på knappen nedenfor. Alle valg blir midlertidig lagret i nettleseren når du klikker deg videre/tilbake eller hopper mellom punktene i menyen til venstre. Når du oppretter en bruker blir disse lagret på din bruker.Mer informasjon om lagring av planlegger


Autolagring (med bruker)

Hver gang du går videre til neste steg lagres valgene automatisk i din valgte planlegging. Om du har startet en ny planlegger, får denne dato/tidsstempel som tittel (som dukker opp i listen på starten) inntil den avdødes navn fylles ut. Jølstad ser ikke valgene du tar før du selv velger å sende inn planleggingen, som kan gjøres på siste steg.

Sesjonslagring (uten bruker)

Hver gang du går videre til neste steg lagres valgene midlertidig i nettleseren, slik at du ikke mister valgene når du går frem og tilbake i planleggeren. Hvis du lukker nettleseren mister du valgene du har tatt, da ingen valg lagres eller registreres hos Jølstad (uten en bruker). Ønsker du å beholde valgene du har tatt som gjestebruker, må du opprette en bruker her. Da lagres valgene du har tatt til den nye brukeren din automatisk.

Innsending til Jølstad

Jølstad vil ikke få beskjed eller kunne se din påbegynte planlegger før du velger å sende den inn. Innsendingen skjer på siste side, og vil medføre at skjeamet ditt blir låst for videre endringer. Når du sender inn ønskene dine, vil Jølstad få beskjed og ta kontakt. Jølstad har mulighet til å åpne opp skjemaet igjen, slik at du kan gjøre endringer om ønskelig.

Min foreløpige planlegging


NB! Planleggeren er ikke sendt inn enda. Du må være logget inn, se over og godkjenne valgene før du klikker "Lås og send inn".
Du vil så komme til en ny side som bekrefter at den er mottatt.
Har du ikke bruker, kan du opprette en bruker her.

Nedenfor ser du et foreløpig prisoverslag på ønskene du har lagt inn. Merk at dette ikke er endelig pris på begravelsen,
da det kan komme kostnader rundt valg du ikke har tatt eller som ikke er mulig å gjennomføre.
Det kan også bli lavere pris om en får gravferdsstønad fra NAV.

Min foreløpige planlegging

NB! Planleggeren er ikke sendt inn enda. Du må være logget inn, se over og godkjenne valgene før du klikker "Lås og send inn".
Du vil så komme til en ny side som bekrefter at den er mottatt.
Har du ikke bruker, kan du opprette en bruker her.

Nedenfor ser du et foreløpig prisoverslag på ønskene du har lagt inn. Merk at dette ikke er endelig pris på begravelsen,
da det kan komme kostnader rundt valg du ikke har tatt eller som ikke er mulig å gjennomføre.
Det kan også bli lavere pris om en får gravferdsstønad fra NAV.

1. Seremoni og grav

Endre Vis detaljer

Totalt: Ingen valg som påvirker pris

2. Produkter

Endre Vis detaljer

Totalt: Ingen valg som påvirker pris

3. Sang og musikk

Endre Vis detaljer

Totalt: Ingen valg som påvirker pris

4. Annonsering

Endre Vis detaljer

Totalt: Etter avtale

5. Trykksaker

Endre Vis detaljer

Totalt: Ingen valg som påvirker pris

6. Kistetransport

Endre Vis detaljer

Totalt: Ingen valg som påvirker pris

8. Personalia

Endre Vis detaljer

Totalt: Ingen valg som påvirker pris

9. Annet

Endre Vis detaljer

Totalt: Ingen valg som påvirker pris

7.

Vis detaljer

Totalt: Ingen valg som påvirker pris

Foreløpig kostnadsoverslag: kr 0

Vi ønsker å minne om at dette kun er et overslag av hva det vil koste. For å få et riktig og komplett innblikk i kostnadene tilbyr vi en konkret gjennomgang med en av våre gravferdskonsulenter.

Du må være logget inn for å sende inn skjema.