Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

Økt pågang med planlegging av egen begravelse


Flere og flere ønsker i dag å planlegge sin egen begravelse. Ved flere av Jølstads kontorer merker man økt pågang fra folk som ønsker å ta kontroll over sin egen begravelse. Begravelsesbyråkjeden Jølstads administrerende direktør Jan Willy Løken mener det er flere faktorer som gjør at folk nå ønsker å planlegge sin egen avskjed. En faktor er ønske om kontroll, en annen er å avlaste sine nærmeste til å foreta vanskelige valg i en vanskelig tid.

Les hele artikkelen fra NRK her.