Hei! Vi ser du bruker en eldre versjon av Internet Explorer. Jolstad.no vises best i nyere nettlesere, så hvis du opplever problemer med siden, prøv å oppdatere nettleseren din til nyeste versjon.

X

«Digitale gravlys» er ny juletrend


Å minnes de døde med lys blir snart like vanlig på internett som på graven. Besøk på digitale minnesider vil passere 2 millioner i år. I julen er det ventet rekordbesøk.

Begravelsesbyrået Jølstad forventer stor pågang av etterlatte og venner som vil tenne digitale lys for sine kjære i julen. Bruken av minnesider har økt med 70 prosent siden juni, viser tall fra Jølstad og Adstate, som leverer minnesider til gravferdsbransjen. Mange skriver minneord, mens andre tenner lys.

Trend
-Vi ser en trend som peker mot større åpenhet for sorg og ettertanke i digitale medier. Besøkstallet på minnesidene nærmer seg tallet for samlet besøk på de fysiske gravstedene på landets gravlunder, sier administrerende direktør i Jølstad, Jan Willy Løken.

Tradisjonen med å tenne lys for de døde ble for alvor en folkelig aktivitet etter at kong Olav døde i 1991. Etter dette er det stadig vanligere å se opplyste gravlunder på kirkegårdene rundt omkring i landet. Lystenning er opprinnelig en katolsk skikk, og møtte visstnok motstand i den norske kirken til midten av forrige århundre.

Mellommenneskelig
– Digital medfølelse eller oppmerksomhet kan aldri erstatte mellommenneskelig omsorg og dialog, men det er et fint supplement. Mange synes det er vanskelig å uttrykke seg omkring død og savn, og for dem kan omsorg via minnesider på nett være en enklere måte å si at de tenker på de etterlatte og den avdøde, sier Løken.

Ikke overraskende er det i forbindelse med dødsfall hvor avdøde er yngre, at det er størst trafikk til de digitale minnesidene, men tendensen er like fullt økende i alle aldersgrupper.

– Vi tror at minnesidene etter hvert får mye av den samme funksjonen som en gravstøtte i tillegg til at det er et digitalt møtested for de sørgende og etterlatte, sier Løken.

Artikkel fra forskning.no om digitale gravlys

minnesidebesok